Články a příspěvky o naší vesničce

Zkameněliny v okolí obce Zahořany u Berouna

Obec Zahořany leží asi 4 km západně od Berouna. Leží v území které je budováno prvohorními usazenými horninami tzv. Barrandien. Z hlediska paleontologie jde o světoznámé území mezi Prahou a Plzní. Obec se rozkládá výhradně na horninách svrchnoordovického stáří (464 - 443 milonů let). Na mnoha místech v okolí se právě v těchto horninách nachazí hojnost fosilií. Nejznámější jsou asi trilobiti, ale dají se zde najít zkamenělí mlži, plži, hlavonožci, ramenonožci, ostnokožci a další. Zájem o zdejší fosilie se traduje přes více než 150 let. Některé lokality v okolí jsou klasickými barrandovskými lokalitami (Zahořanský stratotyp, Drabov), ze kterých jeho skalníci vydobily spousty zkamenělin, aby je následně Barrande popsal v 22 svazkovém díle "Systeme silurien du centre de la Bohéme" (Silurský systém středních čech). I v dnešní době je v okolí mnoho míst kde se dají zkameněliny sbírat.
Nyní mi dovolte abych vás pozval na krátkou exkurzi po lokalitách v okolí. Začneme v Králově Dvoře za školou, kde je nevysoký pahorek porostlý borovicemi. Jedná se o klasickou Barrandovu lokalitu Zahořanksý stratotyp. Na povrch zde vystupují horniny tzv. zahořanského souvrství s hojností zkamenělin. V době barrandově se zde fosilie těžili v jamách na vrchu pahorku. Dnes se dají zkameněliny sbírat ze suti na jižním svahu. Ta pochází z hald, které vznikly při sběru zkamenělin v dřívějších dobách. Nejhojněji se zde vyskytují trilobiti, ramenonožci, ostnokožci a jiné zkameněliny. Tato lokalita je v současné době chráněna jako Přírodní památka. Nyní se vydáme po silnici směrem na Zahořany. Hned co přejdeme most přes Dibeřský potok máme po pravé straně vrch Háj. Ten je tvořen tzv. letenským souvrstvím a mimo jiné je znám výskytem trilobita Opsimasaphus igens, jehož délka přesahuje 20 cm. Také se zde nacházejí v menší míře trilobiti. Pokud bychom chtěli zkusit štěstí najít kousek trilobita musíme se od mostu vyškrabat do 2/3 svahu až narazíme na lůmek a v jeho levé horní části můžeme prohrabat suť, jestli tam náhodou něco nebude. Dále můžeme pokračovat po silnici do Zahořan. Za návsí těsně před autobusovou zastávkou uhneme do prava nahoru a po cestě dojdeme až k letnímu parketu (půjdeme po zelené turistické značce). Stojíme u letního parketu a po pravé straně máme pole. V horní části pole vystupují letenské vrstvy. My nyní pole obejdeme po cestě a než při horní straně pole uhne cesta trochu do lesa vlezeme na pole a půjdeme při jeho kraji než narazíme na suť. Zde se dají najít zejména ramenonožci a v menší míře i jiné zkameněliny jako např karpoid Dendrocystites barrandei. Nyní se vrátíme zpět na cestu a na první odbočce se dáme vpravo a budeme stoupat asi 1 km do svahu. Nahoře dojdeme na rozcestí, kde půjdeme rovně a asi po 30 metrech se dáme vlevo do lesa je nedaleko od cesty řada jam. Stojíme u další barrandovy lokality - Drabov. Můžeme zkusit najít ve světlých křemencích drabovykých zbytky trilobitů. Odtud se můžeme vrátit zpět, ale byla by škoda nepodívat se k rozhledně na Dědu, ke které dojdeme budeme-li pokračovat dále po cestě až k vrcholu Dědu. Tak teď jsem vám ukázal nejzajímavější lokality v okolí Zahořan. Pokud máte odpoledne čas a nevíte co dělat, můžete se vydat přes Zahořany k Dědu u Berouna.


Zahořanský stratotyp - jižní svah


Háj - pohled od JV


Suť v levé horní části lůmku - zde se dají sbírat zkameněliny


Opsimasaphus - Zahořanský stratotyp


Ramenonožec - Pole nad letnim parketem


Dendrocystites - Pole nad letnim parketem

Autor: Pavel Bokr16.12.2000